در حال بارگذاری ...
یکشنبه 28 شهریور 1400
 • تیکت در بوستان

  تیکت در بوستان
  کلیه ی دانشجویانی که در روند انتخاب واحد مشکلی دارند
  حتما به صورت تیکت مشکل خود را در بوستان ارسال نمایند تا بررسی شود و به راحتی بتوانند انتخاب واحد خود را ثبت نمایند

  دانشجویان عزیز در انتخاب عنوان تیکت به موارد زیر دقت نمایید :

  ۱- چنانچه مشکل امور مالی می باشد حتما نوع تیکت واحد مالی بوده و در عنوان تیکت هم مشکل شهریه را ذکر نمایند

  ۲- در صورت مشکل تداخل کلاسی ، نام تیکت به نام تداخل کلاسی ثبت شود‌ (لازم به ذکر است که دانشگاه تنها ملزم به رعایت عدم تداخل دروسی هست که در یک رشته مشترک و یک ترم مشترک باشند و در مورد ترمهایی که چندگروه درسی دارند، فقط عدم تداخل گروه اول -۱ یا گروم دوم -۲)

  ۳- در صورت مشکل کمیسیون موارد خاص برای دانشجویان ترم ۵ و ۶ و سه ترم مشروط و ۲ ترم مشروط ؛ نام تیکت کمیسیون موارد خاص درج شود

  ۴- در صورت تکمیل ظرفیت کلاس درس، نام تیکت تکمیل ظرفیت درس ثبت شود (چنانچه درسی در بیش از یک گروه درسی تعریف شده باشد ؛ تا پر شدن تمام گروه های ارائه شده امکان افزایش ظرفیت وجود ندارد)

  ۵- در صورت اینکه وضعیت ترم قبل مرخصی یا حذف ترم بوده، در عنوان تیکت ذکر نمایید: مجوز عدم انتخاب واحد در ترم قبل ؛
  و چنانچه وضعیت ترم بهمن ۹۹ شما هنوز در سیستم ناد ثبت نشده است، می بایست حتما تقاضای حذف ترم یا مرخصی خود را در میز خدمت ارسال نمایید و سپس تیکتی با نام عدم انتخاب واحد در ترم قبل ارسال نمایید تا مجوز برای شما صادر شود

  ۶- در ابتدای تمام عنوان تیکت ها ؛ نام رشته و مقطع ذکر شود مثلا مکانیک خودرو - کارشناسی

  نظرات کاربران