در حال بارگذاری ...
یکشنبه 28 شهریور 1400
  • مجوز رشته مهندسی حرفه ای مکانیک موتورهای دریایی 1400/05/20

    به اطلاع دانشجویان کاردانی ناوبری ومکانیک موتورهای دریایی میرساند مجوز مهندسی مکانیک موتورهای دریایی برای آموزشکده انزلی صادرشده و هم اکنون دردفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش ثبت گردیده است ، دانشجویان متقاضی تا پایان ۲۲مرداد فرصت دارند بامراجعه به سازمان سنجش sanjesh.org مراجعه و این رشته را جهت ادامه تحصیل انتخاب نمایند

    نظرات کاربران