در حال بارگذاری ...
یکشنبه 30 خرداد 1400
  • جلسه پژوهش و فناوری وآموزش های علمی آزاد خاص14000218

    جلسه آموزش و پژوهش

    پیرامون ادامه بررسی چالش های پیش روی برگزاری دوره های علمی آزاد و تصمیم گیری عملیاتی دوره های مجوز دار در سال جدید

    پیگیری چشم انداز مربوط به کارگاهها و آزمایشگاهها

    نظرات کاربران