در حال بارگذاری ...
یکشنبه 30 خرداد 1400
  • جلسه شورای پژوهشی و کارآفرینی 14000211

    تصمیم گیری در خصوص برگزاری وبینارهای هفته آموزش ۱۴۰۰و بررسی چالش های مربوط به برگزاری دورهای علمی آزاد وعلل عدم برگزاری دوره ها

    نظرات کاربران