در حال بارگذاری ...
جمعه 17 اردیبهشت 1400
 • انتخاب واحد جا مانده ها

  قابل توجه کلیه دانشجویان
  دانشجویانی که به هر دلیل موفق به اخذ واحد نشده اند یا به دلیل فارغ التحصیلی وترم آخر بودن نتوانسته اند دروس خود را ثبت نمایند، نهایتا تا تاریخ 12 اسفند به واتساپ مدیران گروه مراجعه کرده و دروس خود را با ذکر کد درس ارسال نمایند.
  مهلت فوق تمدید نمی گردد و عواقب هرگونه کوتاهی با دانشجو می باشد.

  مدیرگروه رشته مکانیک موتوردریایی و ناوبری===آقای مهندس ملکی
  09113353530
  مدیرگروه رشته مکانیک خودرو و خدمات پس از فروش خودرو==آقای دکترحقگو
  09113324251
  مدیر گروه رشته ساخت و تولید==آقای مهندس انصاری
  09112377815
  مدیر گروه تربیت بدنی و مربیگری==آقای دکتر مصدق
  09115499937

  نظرات کاربران