در حال بارگذاری ...
یکشنبه 24 آذر 1398
  • جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی مدون جهت هر چه با شکوه تر برگزاری هفته پژوهش و فناوری شهرستان بندر انزلی

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی(شهید خدادادی) با توجه به استقرار دبیرخانه اجرایی هفته پژوهش و فناوری شهرستان بندر انزلی در محل آموزشکده فنی و حرفه ای شهید خدادادی که از سوی فرماندار محترم ، ابلاغ ریاست آن به آقای دکتر شعبانی رییس این مرکز تفویض گردیده است؛ جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی مدون جهت هر چه با شکوه تر برگزاری آن با همکاری مراکز آموزش عالی ، آموزش و پرورش ، کانون پرورش فکری و مرکز رشد فناور شهرستان در مورخ 98/9/4 در این آموزشکده تشکیل جلسه داده و مصوباتی را جهت اجرایی نمودن به اتفاق اعضای دانشگاه های شهرستان داشته است که مستندات به فرمانداری شهرستان ارائه گردید.

    نظرات کاربران