در حال بارگذاری ...
یکشنبه 24 آذر 1398
  • بازی دوستانه بین تیم ملوان ب و نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای دانشجویان برای آمادگی در مسابقات منطقه ای

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی در مورخ 98/09/03 بازی دوستانه بین تیم ملوان ب و نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای دانشجویان برای آمادگی در مسابقات منطقه ای (شهید خدادادی) در زمین فوتبال این آموزشکده برگزار گردید.

    نظرات کاربران