در حال بارگذاری ...
یکشنبه 24 آذر 1398
  • جلسه شورای اجرایی آموزشکده توسط ریاست محترم آموزشکده و هیات شورا در محل دفتر ریاست

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی مورخ 98/8/29 جلسه شورای اجرایی آموزشکده توسط ریاست محترم آموزشکده و هیات شورا در محل دفتر ریاست برگزار شد و پیرامون خرابی های اخیر طوفان و مسایل مطروحه آموزشکده از قبیل تعمیرات درب ورودی و سقف نگهبانی و ایستگاه گاز و روشنایی محوطه و خرابی اتومبیل همکاران بحث و بررسی و تصمیم گیری گردید

    نظرات کاربران