در حال بارگذاری ...
یکشنبه 24 آذر 1398
  • جلسه شورای پژوهشی به منظور هدف گذاری و برنامه ریزی هفته ی پژوهش

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی جلسه شورای پژوهشی مورخ 98/8/19 به منظور هدف گذاری و برنامه ریزی هفته ی پژوهش سال 99-98 در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید ، در این جلسه برنامه های پیشنهادی و عملیاتی اساتید گروه پژوهش جهت برگزاری و اجرایی شدن در هفته ی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

    نظرات کاربران