در حال بارگذاری ...
جمعه 26 مهر 1398
 • فهرست اسامی متقاضیان پذیرفته شده خوابگاه دانشجویی - نیمسال اول 99 – 98(ترم 1و2)

  اطلاعیه

  فهرست اسامی متقاضیان پذیرفته شده خوابگاه دانشجویی - نیمسال اول 99 – 98(ترم 1و2)

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

   

   

  1

  فرشید پاشازاده

  34

  سیدفریدعزیزی

     

  2

  امیر حسین ابراهیمی

  35

  علیرضاعلی پور

     

  3

  محمد ضمامی

  36

  امیرحسین دولتی

     

  4

  علیرضا نیکرو

  37

  سیدحسین محمودی

     

  5

  سجاد شعبان زاده

  38

  دانیال مطیع

     

  6

  احسان رحمانی

  39

  سبحان نوری

     

  7

  میلاد امیری

  40

  مظاهرحاج محمدی

     

  8

  سیدسجادحسینی

  41

  عارف بابایی

     

  9

  ایمان جهان بین

  42

  رضاقلی زاده

     

  10

  ایمان زینلی

  43

  نیما پلاسدار

     

  11

  محمدقربانی

  44

  سیدعلی منفرد

     

  12

  کامران ولی خانی

  45

  کوماربستان

     

  13

  رضاقاسم زاده

  46

  محمدامین طالبی

     

  14

  احمدرضانیکویی

  47

  سیدطاها نیساری

     

  15

  مجیدستوهی

  48

  محمدرضاعبدی

     

  16

  ساسان مجنونی

  49

  سعیدقاسمی

     

  17

  فرهادجباری

  50

  آرش طلایی

     

  18

  محمدرضاحسن پناه

  51

  سجادفرجامی

     

  19

  رضافکری

  52

  حسین یوسفی سادات محله

     

  20

  افشین رنجبر

   

   

     

  21

  مهدی نوری

   

   

     

  22

  مجیدیاسمنی

   

   

     

  23

  علیرضاقهرمانی

   

   

     

  24

  امیرمحمدرنجبر

   

   

     

  25

  علی مدحی

   

   

     

  26

  سیناصعودی

   

   

     

  27

  زین العابدین مهدی نشان

   

   

     

  28

  رضاقدیمی

   

   

     

  29

  محمدزارعی

   

   

     

  30

  سعیدجعفری

   

   

     

  31

  علیرضایارمحمدی

   

   

     

  32

  محمدحسن عسگری

   

   

     

  33

  محسن صفری

   

   

     

   

  مدارک ثبت نام خوابگاه :

  1. عکس 4*3 یک قطعه

  2. فتوکپی شناسنامه و کارت ملّی

  3. فتوکپی آخرین انتخاب واحد

  اداره اموردانشجویی آموزشکده

  نظرات کاربران