در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 25 فروردین 1400
  • آمار دانشجویان فعال و فارغ التحصیل آموزشکده فنی شهید خدادادی بندر انزلی

    تعداد دانشجویان فعال : 1264

    تعداد دانشجویان فارغ التحصیل : 8902

    نظرات کاربران