در حال بارگذاری ...
دوشنبه 6 بهمن 1399
 • هیئت علمی

  نام : هوشنگ

  نام خانوادگی : انصاری کجل

  سمت : مدرس - عضو هیئت علمی

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

  نظرات کاربران