در حال بارگذاری ...
یکشنبه 28 شهریور 1400
 • هیئت علمی

  نام : بیژن

  نام خانوادگی : شعبانی

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
  سمت : ریاست مرکز -عضو هیئت علمی رشته مکانیک - ساخت و تولید

  نظرات کاربران